Kwaliteit & Hygiëne

Het bewaken en verder verhogen van onze kwaliteitsstandaarden is belangrijk voor ons!

Grondstoffen

Polskamp Meat Industrie koopt haar grondstoffen in bij veterinair goedgekeurde toeleveranciers die gevestigd zijn in Europa. Grondstoffen worden tijdens het transport en voorafgaand aan de verdere verwerking onder de juiste condities opgeslagen. Grondstoffen worden bij binnenkomst gecontroleerd volgens een vastgesteld protocol. Punten van controle zijn onder andere:

  • Temperatuur
  • Etikettering & documentatie
  • Versheid
  • Microbiologie
  • Verpakkingsmateriaal
  • Vervoermiddel

Zorgvuldige selectie en scherpe controle van grondstoffen is van groot belang omdat onze grondstoffen de basis vormen voor een kwalitatief hoogwaardig eindproduct.

Samenstelling

Polskamp Meat Industrie produceert haar producten volgens een vooraf vastgestelde receptuur en specificatie. Alleen grondstoffen die passen binnen de receptuur, worden verwerkt. Het produceren van stabiele producten is een belangrijk uitgangspunt; verdere verwerkers zijn gebaat bij een stabiele input in hun proces om tot een hoogwaardig eindproduct te komen. Chemisch en microbiologisch onderzoek vindt zowel plaats in eigen laboratoria als in geaccrediteerde externe laboratoria.

Tijdens het productieproces kan de samenstelling van bijvoorbeeld kipseparatorvlees al worden gecontroleerd op onder andere vet- en eiwitpercentage. Hierdoor kan er direct worden bijgestuurd.

Tijdens productie

Het kippenvlees wordt niet alleen gecontroleerd voordat het verwerkt wordt. Ook tijdens het gehele productieproces vindt controle plaats. Hierbij valt te denken aan monstername, visuele controle en metaaldetectie. Het opleiden en trainen van productiepersoneel is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsprogramma en deze trainingen dragen bij aan het bewaken en verder verhogen van de kwaliteitsstandaarden.

Het eindproduct wordt verpakt onder hygiënische condities en de etikettering vindt plaats in overeenstemming met Europese richtlijnen. Bent u benieuwd hoe onze producten worden opgeslagen en aangeleverd aan onze klanten? Kijk dan op de pagina ‘Transport’!

Handhaving kwaliteit

Dankzij handhaving van optimale condities tijdens transport, opslag en verwerking, door uitsluiting van kruisbesmetting en door de zeer hoge verwerkingssnelheid van onze producten is Polskamp in staat te voldoen aan een zeer hoge hygiënestandaard.

Overige productieprocessen

Certificering

Erkende productielocaties en een gecertificeerde werkwijze.

Lees meer

Logistiek & Export

De juiste zorg voor elke zending naar binnen -en buitenland

Lees meer

Transport

Een modern eigen wagenpark zorgt voor maximale flexibiliteit.

Lees meer